3 programové priority

Žiť dôstojne

Európsky pas je pre svet synonymom mieru, bezpečia a prosperity. Pevne verím, že aj pre vás a vaše deti. V Bruseli sa chcem zamerať na to, aby dôstojnosť každého z nás mohla byť naplno nielen hlásaná, ale aj realizovaná. Som zástancom ekonomicky a politicky silnej Európskej únie pri plnom zachovaní kultúrno-etických jedinečností našich národov. 

Sprevádzať zraniteľných

Efektívnou podporou ekonomicko-technologického pokroku chcem vytvárať spoločenstvo, ktoré si je plne vedomé solidarity a zodpovednosti. Takto vnímam poslanie európskeho projektu, ktoré chcem vo funkcii europoslanca brániť. Mojou prioritou je podpora účinných európskych nástrojov pre boj s chudobou, pomoc zdravotne postihnutým, chorým či seniorom.

Chrániť deti, veriť mladým

Najvzácnejším bohatstvom každej krajiny sú rodiny a deti. Včera, dnes i zajtra budem vždy pokračovať v mojej celoživotnej misii rozvíjať dobro a talent mladej generácie. Pozitívna spoločenská angažovanosť je totiž najlepšou obranou proti extrémizmu, ktorým je dnes v zjednotenej Európe ohrozovaný život v pravde, spoločenskej dôvere a rešpekte.

podporte ma

V službe ľuďom budem pokračovať tak či tak, ale na ceste do Európskeho parlamentu potrebujem aj vašu pomoc. Ďakujem za každý jeden prejav podpory.
Pomôcť mi môžete zaslaním daru na číslo účtu SK2183300000002900925171 s poznámkou “Dar pre Mariána Čaučíka”, alebo použitím tohto QR kódu.
Ďakujem Vám!