ako ma vidia

Maroš si získal moju dôveru už od prvých chvíľ v eRku. Motivácia stoviek, ba až tisícov dobrovoľníkov predsa musí stáť na dôvere. Nebojí sa spolupracovať s rôznymi ľuďmi a hľadieť pritom na podstatu. Má neuveriteľnú schopnosť začínať niečo nové, vycítiť, čo je aktuálna potreba a nasadiť sa pre spoločné dobro. Dokáže myslieť v kontexte a jedná s úctou voči oponentom. Kresťanské hodnoty nie sú preňho sloganom, ale pramenia z jeho živej viery.

Juraj Králik

predseda celoslovenskej detskej organizácie eRko

Maroš je človek veľkého ducha i srdca. Je mi cťou poznať ho. Je múdry a pokorný zároveň. Maroš je líder s úžasnou pokorou. Je hlboký, spoľahlivý a čestný, s veľmi dobrým srdcom, vždy pripravený pomôcť. Pomoc druhým, dobrovoľníctvo a služba je to, čo vystihuje Maroša asi najviac. Pre pomoc dokáže zapáliť aj iných. Aj naše deti pre africké deti. Preto stojí za tak veľkými projektami, ako je Dobrá novina či eRko.

Renata Ocilková

kresťanská a občianska prolife aktivistka

Poznám Maroša už 30 rokov. Počas tohto obdobia sme spolupracovali na mnohých projektoch a zároveň sme pracovali spolu na medzinárodnej úrovni v zodpovedných funkciách. Mal som možnosť spoznať Mariána Čaučíka ako veľmi svedomitého a angažovaného človeka, ktorý vnímal svoje funkcie veľmi starostlivo a obozretne. Marián sa vyznačuje svojím pravdivým a demokratickým postojom so zameraním na súdržnosť a zabezpečenie budúcnosti. Deti, rodiny rovnako ako spravodlivosť a zodpovednosť za stvorenstvo sú pre neho veľmi dôležité.

Heinz Hödl

bývalý prezident CIDSE

Politika potrebuje angažovaných ľudí so sociálnou podstatou: To je pre mňa Marián Čaučík! Poznám ho už dvadsať rokov a viem, že je tu neúnavne a celým srdcom pre ľudí v ich ťažkostiach a starostiach. Nemá silné reči, ale priloží ruku k dielu.

Dá sa na neho spoľahnúť. Ako poslankyňa rakúskeho parlamentu viem, aké je neoceniteľné, keď máme takýchto ľudí ako politikov a vzory. Nestačí však priať si dobrých politikov, musíme ich podporovať a zvoliť si ich! Prajem k tomu Mariánovi Čaučíkovi všetko dobré.

Gudrun Kugler

poslankyňa rakúskeho parlamentu, hovorkyňa parlamentného klubu ÖVP pre ľudské práva

Marián inšpiroval stovky tisíc detí a rodičov udržateľnými ľudskými, spoločenskými a rodinnými hodnotami cez duchovný obsah a praktické programy, prostredníctvom ktorých sú tieto hodnoty realizované doma aj v zahraničí.

Považujem to za veľké požehnanie pre spoločnosť a pre národ, ak má takých oddaných, hodnotovo založených ľudí, ktorí neoceniteľne prispievajú k spravodlivosti v komunitách i v celej spoločnosti a tiež k formácií detí, mladých dospelých a rodín. Takáto skúsenosť so Slovenskom a jeho komunitami bola pre mňa veľmi pôsobivá a som za ňu veľmi vďačný.

 

Abune Tesfaselassie Medhin

biskup Adigratskej eparchie, Etiópia

Mariána Čaučíka poznám viac ako 20 rokov a vnímam ho ako inšpirujúcu osobnosť. Obdivujem jeho oddanú prácu pre deti na Slovensku a v rozvojovom svete. On a jeho hnutie tu v Nairobi pozitívne ovplyvnili životy tisícov detí, zvlášť chudobných a detí s postihnutiami v slumoch Mukuru. Vždy zodpovedne dbal na monitorovanie a vyúčtovanie všetkých darov a grantov.

Vysoko ho odporúčam ako kandidáta. Bude veľmi tvrdo pracujúcim a dôveryhodným poslancom parlamentu a bude vám dobre slúžiť.

 

sestra Mary Killeen

riaditeľka Mukuru Promotion Centre, Nairobi, Keňa

Maroša poznám už dlhé roky z eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí), najmä z pro-life komisie, neskôr už z rôznych aktivít a akcií pre deti a rodiny. Pre mňa osobne to bol a je vždy čestný chlap. Je pre mňa zosobnením hodnôt ako pravda, zodpovednosť a férovosť. Ochranca a propagátor života.

Peter Dobrovský

fotograf, otec 4 detí

Maroša poznám už viac ako tridsať rokov a som rada, že stále môžeme spolupracovať v oblasti práce s DOBROvoľníkmi, ktorí prežívajú RADOSŤ zo života kráčajúc s deťmi.   
Maroš je mladý srdcom – pozerá sa dopredu, do diaľky a keď ho niečo zaujme, vykročí rýchlym krokom.  Má vnímavé oči srdca, snaží sa vždy nájsť podstatu, je ústretový, spája – vie nájsť to, čo je spoločné a na tom stavať. Nemá rád konflikty a keď vzniknú, hľadá konštruktívne riešenia.  
Rád sa porozpráva, snaží sa porozumieť, podebatuje, je rád, keď sa veci hýbu dopredu. Má zručnosť dohodnúť sa – nielen ovládaním cudzích jazykov, ale aj vnímavosťou srdca. Osobitne je vnímavý na potreby slabších.
Prepája obyčajnosť a výnimočnosť s jedinečnou ľahkosťou a známou iskrou v očiach. Má netradičné nápady pre spestrenie bežných vecí v živote, prináša tým radosť a prospieva to príjemnej atmosfére v medziľudských vzťahoch.
Nepoužíva slová: to sa nedá, to nejde – hľadá, ako sa to dá, hľadá, kadiaľ vedie cesta… Má zásadu, že riešenia vždy existujú, len ich niekedy treba dlhšie a intenzívnejšie hľadať.
Vie veci rozbehnúť a – čo si cením ešte viac – vie ich aj dotiahnuť do konca.

Terka Žitňanská

spoluzakladateľka eRka – HKSD

Maroša, ako ho všetci voláme, som spoznala pred 25 rokmi, keď som mala pätnásť. Je jeden z ľudí, ktorým môžem vďačiť za to, kým som sa stala. V mojom teenegerskom období hľadania sa to bol človek, ktorý ma vedel nasmerovať, namotivovať a povzbudiť. Vďaka nemu som prvýkrát vycestovala do zahraničia (Rakúska, Nemecka i Anglicka) a pochopila, že spolupráca v rámci Európy je dôležitá. Dobrovoľníctvo a práca v treťom sektore spája ľudí a búra jazykové bariéry. Jeho iniciatíva, zodpovednosť a pravé hodnoty sú mi dodnes príkladom. Tešíme sa, že takáto osobnosť, náš priateľ, kandiduje do Európskeho parlamentu a má plnú podporu našej rodiny a priateľov.

Rodina Chorvátová

Maroš je pre mňa muž, ktorý sa usiluje nachádzať pravdu a snaží sa – ako sa len dá – ju aj uživotňovať. 
Viem, že sa môžem spoľahnúť, že sa o to bude snažiť i naďalej.

Rodina Grenčíková