3 dôvody pre Mariána

Prečo voliť Mariána Čaučíka do Európskeho parlamentu

Pokojná sila do zložitých čias 


Marián viackrát v živote dokázal, že je mužom činu. Namiesto prázdnych slov nachádzal tichou silou vždy riešenia pre vybudovanie veľkých diel. Takto vznikla aj jedna z najväčších detských organizácií na Slovensku eRko – HKSD či najväčšia pravidelná dobrovoľnícka akcia a jedna z najväčších verejných zbierok na Slovensku Dobrá novina. Marián so spolupracovníkmi vybudoval celoslovenskú funkčnú sieť mladých dobrovoľníkov, stál pri tvorbe systému podpory a základov mládežníckej politiky SR, za čo získal významné ocenenia. Príkladom je štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II. triedy“. Takáto pokojná sila je nevyhnutná pre zložité časy. Tie v najbližších rokoch – vzhľadom na vývoj národných politík a nárast populistických a extrémistických síl – čakajú aj Európu. Je pripravený nachádzať kľudnou cestou ťažké riešenia pre mier, stabilitu a spoluprácu. 

Nezlomné srdce s odvahou pre večnosť

Rodičia ho naučili, aké dôležité je nezísť z cesty, len aby sme sa zapáčili mocným. Nezlomnosť im priniesla väzenie a nevôľu komunistov, ale zasiala semienka, na ktorých Marián vytvoril veľké diela. V otázke viery nikdy nekalkuloval. V podzemnej cirkvi budoval laické hnutie apoštolátu detí pod vedením Evžena Valoviča. Opustil istotu stabilného zamestnania a vykročil do neznáma, aby mohol vybudovať celoslovenskú sieť hnutia detí a mladých. S úctou voči všetkým, ale bez strachu z hlasitého názoru oponentov spoluzaložil viaceré aktivity a iniciatívy na ochranu nenarodených detí (Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodených či 25. marec – Deň počatého dieťaťa). 

Priamy muž bojujúci za spravodlivosť

Disidentský príbeh jeho rodiny ho priviedol k nepretržitému zápasu za spravodlivosť pre všetkých a na každej úrovni života. Keď sa jej nedočkal v čase totalitného režimu, ktorý popieral základné princípy spravodlivosti, urobil Marián všetko pre to, aby ju presadil o pár rokov neskôr. Zabezpečiť férový prístup sa stalo centrom jeho snáh v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže, ochrany najzraniteľnejších v podobe nenarodených, chorých, starých a opustených, ktorým sú upierané ich práva na život a ľudskú dôstojnosť. Cez Dobrú novinu zameral svoju pomoc na tých, ktorí žijú v situácii extrémnej chudoby. Keďže spravodlivosť v otázke zabezpečenia dôstojného života je výzva, ktorú dnes môže zo svojho postavenia Marián riešiť len čiastočne, rozhodol sa vstúpiť do politiky a uchádzať sa o dôveru bojovať za ňu z pozície poslanca Európskeho parlamentu. 

podporte ma

V službe ľuďom budem pokračovať tak či tak, ale na ceste do Európskeho parlamentu potrebujem aj vašu pomoc. Ďakujem za každý jeden prejav podpory.
Pomôcť mi môžete zaslaním daru na číslo účtu SK2183300000002900925171 s poznámkou “Dar pre Mariána Čaučíka”, alebo použitím tohto QR kódu.
Ďakujem Vám!