3 dôvody pre Mariána

Prečo voliť Mariána Čaučíka do Národnej rady

Pokojná sila do zložitých čias 


Marián viackrát v živote dokázal, že je mužom činu. Namiesto prázdnych slov nachádzal tichou silou vždy riešenia pre vybudovanie veľkých diel. Takto vznikla aj jedna z najväčších detských organizácií na Slovensku eRko – HKSD či najväčšia pravidelná dobrovoľnícka akcia a jedna z najväčších verejných zbierok na Slovensku Dobrá novina. Marián so spolupracovníkmi vybudoval celoslovenskú funkčnú sieť mladých dobrovoľníkov, stál pri tvorbe systému podpory a základov mládežníckej politiky SR, za čo získal významné ocenenia. Príkladom je štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II. triedy“. Takáto pokojná sila je nevyhnutná pre zložité časy. Tie v najbližších rokoch čakajú aj Slovensko. Je pripravený nachádzať kľudnou cestou ťažké riešenia pre pokojné spolužitie, stabilitu a spoluprácu. 

Nezlomné srdce s odvahou pre večnosť

Rodičia ho naučili, aké dôležité je nezísť z cesty, len aby sme sa zapáčili mocným. Nezlomnosť im priniesla väzenie a nevôľu komunistov, ale zasiala semienka, na ktorých Marián vytvoril veľké diela. V otázke viery nikdy nekalkuloval. V podzemnej cirkvi budoval laické hnutie apoštolátu detí pod vedením Evžena Valoviča. Opustil istotu stabilného zamestnania a vykročil do neznáma, aby mohol vybudovať celoslovenskú sieť hnutia detí a mladých. S úctou voči všetkým, ale bez strachu z hlasitého názoru oponentov spoluzaložil viaceré aktivity a iniciatívy na ochranu nenarodených detí (Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodených či 25. marec – Deň počatého dieťaťa). 

Priamy muž bojujúci za spravodlivosť

Disidentský príbeh jeho rodiny ho priviedol k nepretržitému zápasu za spravodlivosť pre všetkých a na každej úrovni života. Keď sa jej nedočkal v čase totalitného režimu, ktorý popieral základné princípy spravodlivosti, urobil Marián všetko pre to, aby ju presadil o pár rokov neskôr. Zabezpečiť férový prístup sa stalo centrom jeho snáh v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže, ochrany najzraniteľnejších v podobe nenarodených, chorých, starých a opustených, ktorým sú upierané ich práva na život a ľudskú dôstojnosť. Cez Dobrú novinu zameral svoju pomoc na tých, ktorí žijú v situácii extrémnej chudoby. Keďže spravodlivosť v otázke zabezpečenia dôstojného života je výzva, ktorú dnes môže zo svojho postavenia Marián riešiť len čiastočne, rozhodol sa vstúpiť do politiky a uchádzať sa o dôveru bojovať za ňu z pozície poslanca Národnej rady. 

Newsletter

Zostaňme v kontakte nielen pred voľbami, ale aj po nich. Majte prehľad o tom, čo nás čaká.