3 dôvody pre Mariána

Prečo voliť Mariána Čaučíka do Národnej rady

Pokojná sila do zložitých čias 


Marián viackrát v živote dokázal, že je mužom činu. Namiesto prázdnych slov nachádzal tichou silou vždy riešenia pre vybudovanie veľkých diel. Takto vznikla aj jedna z najväčších detských organizácií na Slovensku eRko – HKSD či najväčšia pravidelná dobrovoľnícka akcia a jedna z najväčších verejných zbierok na Slovensku Dobrá novina. Marián so spolupracovníkmi vybudoval celoslovenskú funkčnú sieť mladých dobrovoľníkov, stál pri tvorbe systému podpory a základov mládežníckej politiky SR, za čo získal významné ocenenia. Príkladom je štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II. triedy“. Takáto pokojná sila je nevyhnutná pre zložité časy. Tie v najbližších rokoch čakajú aj Slovensko. Je pripravený nachádzať kľudnou cestou ťažké riešenia pre pokojné spolužitie, stabilitu a spoluprácu. 

Nezlomné srdce s odvahou pre večnosť

Rodičia ho naučili, aké dôležité je nezísť z cesty, len aby sme sa zapáčili mocným. Nezlomnosť im priniesla väzenie a nevôľu komunistov, ale zasiala semienka, na ktorých Marián vytvoril veľké diela. V otázke viery nikdy nekalkuloval. V podzemnej cirkvi budoval laické hnutie apoštolátu detí pod vedením Evžena Valoviča. Opustil istotu stabilného zamestnania a vykročil do neznáma, aby mohol vybudovať celoslovenskú sieť hnutia detí a mladých. S úctou voči všetkým, ale bez strachu z hlasitého názoru oponentov spoluzaložil viaceré aktivity a iniciatívy na ochranu nenarodených detí (Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodených či 25. marec – Deň počatého dieťaťa). 

Priamy muž bojujúci za spravodlivosť

Disidentský príbeh jeho rodiny ho priviedol k nepretržitému zápasu za spravodlivosť pre všetkých a na každej úrovni života. Keď sa jej nedočkal v čase totalitného režimu, ktorý popieral základné princípy spravodlivosti, urobil Marián všetko pre to, aby ju presadil o pár rokov neskôr. Zabezpečiť férový prístup sa stalo centrom jeho snáh v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže, ochrany najzraniteľnejších v podobe nenarodených, chorých, starých a opustených, ktorým sú upierané ich práva na život a ľudskú dôstojnosť. Cez Dobrú novinu zameral svoju pomoc na tých, ktorí žijú v situácii extrémnej chudoby. Keďže spravodlivosť v otázke zabezpečenia dôstojného života je výzva, ktorú dnes môže zo svojho postavenia Marián riešiť len čiastočne, rozhodol sa vstúpiť do politiky a uchádzať sa o dôveru bojovať za ňu z pozície poslanca Národnej rady. 

podporte ma

V službe ľuďom budem pokračovať tak či tak, ale na ceste do parlamentu potrebujem aj vašu pomoc. Ďakujem za každý jeden prejav podpory.

Ak plánujete dar do 1000 € vrátane, postupujte prosím podľa návodu uvedeného nižšie. Pre prípadný dar vyšší ako 1000 € ma prosím kontaktuje (je potrebné notárske overenie podpisu darcu).

Podporiť ma môžete v týchto piatich krokoch:
1. Vyplňte formulár.
2. Na zadanú emailovú adresu dostanete vygenerovaný dokument Vyhlásenie darcu. Vytlačte si ho.
3. Podpíšte ho.
4. Odfotografujte ho a odošlite ho na marian@caucik.eu.
5. Na platbu môžete použiť QR kód, ktorý tu vidíte. Pre prípad, že sa rozhodnete nepoužiť QR kód, tu sú potrebné údaje.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
Poznámka pre prijímateľa: Marian Caucik dar 2020 kampan

Stav účtu môžte sledovať na transparentnom účte: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9309000000005164004692

Ďakujem Vám!

Newsletter

Zostaňme v kontakte nielen pred voľbami, ale aj po nich. Majte prehľad o tom, čo nás čaká.