Marián Čaučík

Stále pri človeku.

Verný hodnotám.

Ľudia a ich dobro sú v centre mojej pozornosti celý život. S deťmi, mládežou a aktivistami v eRku či  Dobrej novine sme vytvorili obrovské spoločenstvo ľudí dobrej vôle.

Ak dostanem dôveru vo voľbách do NR SR, budem slúžiť ľuďom s ešte väčšími možnosťami, ale vždy sledujúc moju životnú misiu – pomáhať druhým.

Ako opozičný člen Národnej rady som vo svojej funkcii odhodlaný presadzovať správne politické princípy a verejné záujmy.

Ďakujem Vám za vašu dôveru!

Môj život je životom služby

Mojej rodine, blízkym, širokému okoliu a mne samotnému priniesla služba ľuďom tak veľa požehnania, že sa pre mňa stala životnou misiou. Som rozhodnutý v nej pokračovať naďalej, chcem, aby služba druhým bola v strede mojich aktivít a rozhodnutí.

hodnoty služby pre spoločné dobro

Som presvedčený, že úlohou novej generácie aktivistov angažovaných v politike je

počúvať

hlas ľudí, mať záujem o ich problémy a hľadať na ne riešenia

pomáhať 

spoluobčanom, ale najmä mladým ľuďom získať dôveru v politiku a ukázať im, že angažovanosť v prospech spoločného dobra má zmysel a prináša výsledky

meniť

štýl politiky – od mocenskej hry na službu ľuďom, do ktorej sú v čo najväčšej možnej miere aktívne zapojení

aktuality

Zastavme ich Slovensko!

Tisícky ľudí pravidelne vychádzajú do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť s rozhodnutím vlády prijať hanebnú novelu trestného zákona, ktorá zníži tresty za korupciu a ekonomické trestné

Pokračovať v čítaní

Môže byť LEPŠIE!

Máme ambíciu spravovať tento štát profesionálne, férovo a poctivo. Slovensko má šancu byť stabilnou a prosperujúcou krajinou. Menej byrokracie a prehnanej kontroly, motivácia šetriť zdroje,

Pokračovať v čítaní

Priority služby v politike