Čím žijem, čo mám na srdci a kam idem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Tlač

Poznáte to aj vy? Objednáte si z internetu nejakú vec, fotky sú super, popis je krásny, všetko vyzerá OK, ale príde vám produkt, ktorý je len slabý odvar toho, čo vám sľubovali? Pripomenulo mi to život “za socíku”. Navonok vyzeralo všetko v poriadku, ale realita bola často veľmi obmedzená. Napríklad by som bol rád študoval na vysokej škole jazyky – angličtinu a nemčinu, ale také štúdium bolo vtedy len pre vyvolených hoci sa hlásalo, že vzdelanie je pre každého.

Alebo sa tvrdilo, že všetka moc v štáte patrí ľuďom, ale režim mal monopol na riadenie verejného života. Vládla ideológia nepriateľstva voči cirkvám a hodnotám, ktoré boli pre mňa a pre rodinu, v ktorej som vyrastal, podstatné. Rozhodol som sa byť pravdivý a preto som sa počas štúdia na strednej a vysokej škole zapojil do stretiek “podzemnej cirkvi”, aby sme mohli vo vnútornej slobode žiť v spoločenstvách, ktoré boli otvorené Bohu a pomáhali si navzájom.Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu ako systémový inžinier, ale skoro celý profesionálny život som pomáhal budovať ľudí v detskej organizácii eRko a koledníckej akcii Dobrá novina.

Práca s deťmi a mladými ľuďmi je investícia do budúcnosti.

Uvedomil som si to mnohokrát vo svojom živote. Toto presvedčenie ma viedlo pri kľúčových rozhodnutiach v živote. Cez Dobrú novinu sme vytvorili obrovské spoločenstvo ľudí dobrej vôle, ktoré oživujúc dávne tradície myslí aj na súčasné potreby ľudí na okraji spoločnosti a otvára cesty pre spoločné dobro a solidaritu.Táto, ale aj mnohé ďalšie skúsenosti ma presviedčajú o tom, že Slovensko má veľa ľudí ochotných nezištne pracovať pre spoločné dobro, nemyslieť na vlastný prospech, či nadchnúť sa pre dobrú vec. Potrebujú ale štát, ktorý im nekladie prekážky, ale podporuje správne iniciatívy.

Slovensko by malo vykazovať podstatne väčší rozvoj regiónov

Cez rozvojovú pomoc som sa naučil, že keď túto prácu robíme dobre, transparentne a s poctivými ľuďmi, tak môžeme dosiahnuť naozaj veľa. Uvedomujem si tiež, že by sme ako krajina mohli byť oveľa ďalej, keby sme mali lepšie nastavené systémy vo verejnej správe. Na Slovensko vďaka členstvu v Európskej únii tečú milióny euro, ale málo vidíme ich dopad. Chcel by som vidieť podstatne väčší rozvoj našich regiónov a často mi chýba efektívnosť nakladania s prostriedkami. Aj vďaka našej spolupráci s inými krajinami vidím možnosti zlepšenia pre nás tu na Slovensku.

Slovensko za poslednú dekádu nenapreduje, naopak stagnuje a v niektorých oblastiach sa prepadá. Naše deti a mládež žijú dnes v oveľa lepších ekonomických podmienkach, ako to bolo v minulosti ale školský systém sa za 30 rokov moc neposunul. Nevie im dostatočne sprostredkovať potrebné zručnosti, kritické myslenie a zapojenie sa do služby pre spoločnosť už v mladom veku. Väčšiu úlohu by mohli mať mládežnícke organizácie, cirkvi a inštitúcie, kde môžu zažiť dobrovoľníctvo, vzťahy a službu pre druhých.Ako kresťanský demokrat považujem za dôležité:

 • Uchovať tradičné hodnoty, ktoré považujem za základ a získať pre ne ďalších.
 • Spájať sa aj s názorovo odlišnými ľuďmi pre spoločné dobro.
 • Hľadať kreatívne riešenia problémov a odpovedí na životné situácie ľudí v regiónoch.

Témy, ktorým sa chcem v politike venovať:

 • moderné hodnotové vzdelávanie pre deti a mladých ľudí
 • efektívne využitie verejných zdrojov, ktoré máme (národné, eurofondy) a skutočné zníženie byrokracie a nesystémovosti v štátnej správe
 • sociálna politika, v ktorej strede sú ľudia na okraji a riešenia určujú komunity
 • rodinná politika, ktorej jadrom je podpora prirodzenej rodiny
 • podpora zdieľanej ekonomiky a opatrení šetrných k životnému prostrediu
 • medzinárodná spolupráca v EÚ aj mimo nej založená na úcte k hodnotám a tradíciám so zapojením mladých ľudí (dobrovoľnícka služba)

Som presvedčený, že našou úlohou ako generácie aktivistov vstupujúcich do politiky je:

 • pomôcť ľuďom najmä mladým získať dôveru v politiku a ukázať im, že angažovanosť sa v prospech spoločného dobra má zmysel a prinesie aj výsledky.
 • počúvať hlas zdola – ľudí, ktorí definujú problémy a hľadajú na ne riešenia
 • meniť štýl politiky – od statusovej mocenskej hry ku službe ľuďom, do ktorej sú ako aktéri zapojení čo najviac oni sami

Preto vás pozývam ísť k voľbám 29. februára 2020. Budem rád, ak sa prihlásite na odber môjho informačného newsletteru, kde vás budem informovať o ďalších krokoch a podujatiach v mojej kampani.

Mohlo by vás zaujímať