Marián Čaučík

Stále pri človeku.

Verný hodnotám.

Ľudia a ich dobro sú v centre mojej pozornosti celý život. S deťmi, mládežou a aktivistami v eRku či  Dobrej novine sme vytvorili obrovské spoločenstvo ľudí dobrej vôle.

Ak dostanem dôveru vo voľbách do NR SR, budem slúžiť ľuďom s ešte väčšími možnosťami, ale vždy sledujúc moju životnú misiu – pomáhať druhým.

Môj život je životom služby

Mojej rodine, blízkym, širokému okoliu a mne samotnému priniesla služba ľuďom tak veľa požehnania, že sa pre mňa stala životnou misiou. Som rozhodnutý v nej pokračovať naďalej, chcem, aby služba druhým bola v strede mojich aktivít a rozhodnutí.

hodnoty služby pre spoločné dobro

Som presvedčený, že úlohou novej generácie aktivistov angažovaných v politike je

počúvať

hlas ľudí, mať záujem o ich problémy a hľadať na ne riešenia

pomáhať 

spoluobčanom, ale najmä mladým ľuďom získať dôveru v politiku a ukázať im, že angažovanosť v prospech spoločného dobra má zmysel a prináša výsledky

meniť

štýl politiky – od mocenskej hry na službu ľuďom, do ktorej sú v čo najväčšej možnej miere aktívne zapojení

Priority služby v politike

aktuality

Poďakovanie

Veľmi pekne sa chcem poďakovať za Vaše hlasy, ktoré som vo voľbách do Európskeho parlamentu získal. Dva mandáty sú veľký úspech pre KDH – najmä

Pokračovať v čítaní

Spoznajte kandidátov KDH v module

Sila kresťanského a konzervatívneho sveta

Newsletter

Zostaňme v kontakte nielen pred voľbami, ale aj po nich. Majte prehľad o tom, čo nás čaká.

podporte ma

V službe ľuďom budem pokračovať tak či tak, ale na ceste do parlamentu potrebujem aj vašu pomoc. Ďakujem za každý jeden prejav podpory.

Ak plánujete dar do 1000 € vrátane, postupujte prosím podľa návodu uvedeného nižšie. Pre prípadný dar vyšší ako 1000 € ma prosím kontaktuje (je potrebné notárske overenie podpisu darcu).

Podporiť ma môžete v týchto piatich krokoch:
1. Vyplňte formulár.
2. Na zadanú emailovú adresu dostanete vygenerovaný dokument Vyhlásenie darcu. Vytlačte si ho.
3. Podpíšte ho.
4. Odfotografujte ho a odošlite ho na marian@caucik.eu.
5. Na platbu môžete použiť QR kód, ktorý tu vidíte. Pre prípad, že sa rozhodnete nepoužiť QR kód, tu sú potrebné údaje.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
Poznámka pre prijímateľa: Marian Caucik dar 2020 kampan

Stav účtu môžte sledovať na transparentnom účte: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9309000000005164004692

Ďakujem Vám!